பெண்ணின் வாழ்க்கை


அவளின் நிர்வாணம் அவனை அழைக்கிறது
அவளின் உடையோ அவனை ஈர்க்கிறது
அவளின் தனிமை அவனை தைரியப்படுத்துகிறது
அவளின் துணையோ அவனை கணக்கிடவைக்கிறது
வீட்டிலோ அவன் உறவென சொல்லி வதைக்கிறான்
வெளியிலோ அவன் வேற்றானாக வருத்துகிறான்
அவளின் குழந்தைப்பருவம் அவனை குதூகலப்படுத்துகிறது
அவளின் இளமைப்பருவம் அவனை இச்சையிலிடுகிறது
அவளின் முதுமைப்பருவமோ அவனை மூர்க்கனாக்குகிறது
அவளின் திருமணமோ அவனுக்கு கற்பழிக்கும் உரிமையளிக்கிறது ...

அவள் இவ்வுலகில் வாழ்வதெப்படி ...????

கேள்விகள் நீள்கின்றன .. பதிலோ இதுவரை இல்லை ...!!!


Advertisements

What do you think about this?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s